Landing image
Organizaciona struktura

Organi društva

Osnivač Društva:


AD “NeftegazInKor” Moskva – vrši poslove koji po Zakonu o privrednim Društvima Republike Srpske spadaju u djelokrug Skupštine Društva.

Direktor Društva:

Andrey Getinger

Odbor za reviziju:

3 člana

Zamjenici direktora:

Damjanović Novak, komercijalni direktor
Rikun Nikolaj, direktor za bezbjednost
Demidov Ruslan, direktor za pravna i organizaciona pitanja
Enukaeva Alfia, direktor za personal